طراحی صفحه وب بازرگانی امامی

 

هدف از راه اندازی وب سایت تکصفحه ای ، معرفی شرکت به مخاطبان بوده و کاربر را متوجه زمینه ی فعالیتو اطلاعات تماس شرکت می کند.

ویژگی های مهم این سایت ایستا وتک صفحه ای بودن آن می باشد.

 

  • دسته بندی : شرکتی، خدماتی ، بازرگانی
  • سال انجام پروژه : 1391
  • آدرس وب سایت : www.emamitrd.com
بازرگانی امامی